გიორგი აკობია

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ალექსანდრე ალადაშვილი

ძველი თბილისის სამმართველო

ლაშა ასანიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

იულია ასლამაზოვი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ბექა ბაზუაშვილი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

თემურ ბერიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ხატია ბიბილური

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

გიორგი გვასალია

ძველი თბილისის სამმართველო

თეა გიგაური

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

პაატა დეკანოიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

დიმიტრი თავხელიძე

ძველი თბილისის სამმართველო

იოსებ თათენაშვილი

ძველი თბილისის სამმართველო

ანა კანდელაკი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ზაზა ლაზიშვილი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ირმა ლობჯანიძე

ძველი თბილისის სამმართველო

გიორგი ნადიბაიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

გახდით ჩვენი გუნდის წევრი


თუ გაქვთ სიახლის დანერგვის სურვილი, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, ხართ კრეატიული, გაქვთ კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, ახალი ინიციატივების დასახვისა და განხორციელების უნარ–ჩვევები, რთულ და კონფლიქტურ ვითარებაში  გაქვთ მედიაციის უნარი.

ძირითადი (საკვალიფიკაციო) მოთხოვნები:

 • განათლება: უმაღლესი (სასურველია იურიდიული განათლება);
 • სასურველია მართვის მოწმობა;
 • სასურველია სულ მცირე 1 უცხო ენის ფლობა.

მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების დანიშვნა მოხდება მხოლოდ მართლწესრიგის ოფიცრის მოსამზადებელი სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ.

შერჩევის ეტაპები

 • განაცხადის ფორმის საფუძველზე შესაბამისი კანდიდატების გადარჩევა;
 • უნარ-ჩვევების ტესტი/IQ ტესტირება;
 • გასაუბრება;
 • მართლწესრიგის ოფიცრის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლა და დადებითი შეფასების მიღება (შესაბამისი პროცედურების/მოთხოვნების დაცვით).

იპოვე ოფიცერი

რუკით

ჩვენს შესახებ

რა არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია?

 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა გულისხმობს მოსახლეობასა და პოლიციას შორის პარტნიორობის გაღრმავებას და დანაშაულის პრევენციას საზოგადოების წევრებისა და რელევანტური უწყებების ჩართულობით.
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია ყურადღებას ამახვილებს დანაშაულსა და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფაზე საპოლიციო სერვისების მიწოდების გზით, რომელიც მოიცავს ტრადიციული საპოლიციო საქმიანობის ელემენტებსა და ასევე - პრევენციას, პრობლემის მოგვარებას, საზოგადოების ჩართულობასა და პარტნიორობას
 • მხოლოდ სამართალდამცავები ვერ შეძლებენ მართლწესრიგისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებზე რეაგირებას/მოგვარებას. სწორედ ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაბამისი უწყებებისა და საზოგადოების თითოეული წევრის ჩართულობა და ერთობლივი ძალებით საჭირო გამოსავლის ძიება.

მართლწესრიგის ოფიცრის საქმიანობა და ფუნქციები:

 • სამოქმედო ტერიტორიაზე დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება და მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობა
 • კომპეტენციის ფარგლებში არსებული პრობლემების/საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათზე პროაქტიული რეაგირება
 • კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივ საკითხებთან, აგრეთვე სხვადასხვა საპოლიციო და სამოქალაქო სერვისთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება
 • დანაშაულისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ფაქტების აღმოსაფხვრელად, პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება
 • ერთობლივი პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით შესაბამის სამთავრობო თუ არასამთავრობო უწყებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა