გიორგი აკობია

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ალექსანდრე ალადაშვილი

ძველი თბილისის სამმართველო

ლაშა ასანიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

იულია ასლამაზოვი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ბექა ბაზუაშვილი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

თემურ ბერიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ხატია ბიბილური

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

გიორგი გვასალია

ძველი თბილისის სამმართველო

თეა გიგაური

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

პაატა დეკანოიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

დიმიტრი თავხელიძე

ძველი თბილისის სამმართველო

იოსებ თათენაშვილი

ძველი თბილისის სამმართველო

ანა კანდელაკი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ზაზა ლაზიშვილი

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

ირმა ლობჯანიძე

ძველი თბილისის სამმართველო

გიორგი ნადიბაიძე

ვაკე-საბურთალოს სამმართველო

გახდით ჩვენი გუნდის წევრი


თუ გაქვთ სიახლის დანერგვის სურვილი, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი, ხართ კრეატიული, გაქვთ კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობის, ახალი ინიციატივების დასახვისა და განხორციელების უნარ–ჩვევები, რთულ და კონფლიქტურ ვითარებაში  გაქვთ მედიაციის უნარი.

ძირითადი (საკვალიფიკაციო) მოთხოვნები:

 • განათლება: უმაღლესი (სასურველია იურიდიული განათლება);
 • სასურველია მართვის მოწმობა;
 • სასურველია სულ მცირე 1 უცხო ენის ფლობა.

მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატების დანიშვნა მოხდება მხოლოდ მართლწესრიგის ოფიცრის მოსამზადებელი სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ.

შერჩევის ეტაპები

 • განაცხადის ფორმის საფუძველზე შესაბამისი კანდიდატების გადარჩევა;
 • უნარ-ჩვევების ტესტი/IQ ტესტირება;
 • გასაუბრება;
 • მართლწესრიგის ოფიცრის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გავლა და დადებითი შეფასების მიღება (შესაბამისი პროცედურების/მოთხოვნების დაცვით).

იპოვე ოფიცერი

რუკით

ჩვენს შესახებ

რა არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია?

 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა გულისხმობს მოსახლეობასა და პოლიციას შორის პარტნიორობის გაღრმავებას და დანაშაულის პრევენციას საზოგადოების წევრებისა და რელევანტური უწყებების ჩართულობით.
 • საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია ყურადღებას ამახვილებს დანაშაულსა და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფაზე საპოლიციო სერვისების მიწოდების გზით, რომელიც მოიცავს ტრადიციული საპოლიციო საქმიანობის ელემენტებსა და ასევე - პრევენციას, პრობლემის მოგვარებას, საზოგადოების ჩართულობასა და პარტნიორობას
 • მხოლოდ სამართალდამცავები ვერ შეძლებენ მართლწესრიგისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებზე რეაგირებას/მოგვარებას. სწორედ ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, შესაბამისი უწყებებისა და საზოგადოების თითოეული წევრის ჩართულობა და ერთობლივი ძალებით საჭირო გამოსავლის ძიება.

მართლწესრიგის ოფიცრის საქმიანობა და ფუნქციები:

 • სამოქმედო ტერიტორიაზე დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება და მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობა
 • კომპეტენციის ფარგლებში არსებული პრობლემების/საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათზე პროაქტიული რეაგირება
 • კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივ საკითხებთან, აგრეთვე სხვადასხვა საპოლიციო და სამოქალაქო სერვისთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება
 • დანაშაულისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ფაქტების აღმოსაფხვრელად, პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება
 • ერთობლივი პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით შესაბამის სამთავრობო თუ არასამთავრობო უწყებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა

ხშირად დასმული კითხვები

მართლწესრიგის ოფიცრის საქმიანობის შესახებ

1. რა არის საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა?
- საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა გულისხმობს მოსახლეობასა და პოლიციას შორის პარტნიორობის გაღრმავებას და დანაშაულის პრევენციას საზოგადოების წევრებისა და შესაბამისი უწყებების ჩართულობით. მართლწესრიგის ოფიცერი სწორედ საპოლიციო მოდელის ნაწილია, რომლის მიზანია საზოგადოებასა და პოლიციას შორის მჭიდრო კომუნიკაციის დამყარება, პარტნიორული ურთიერთობის გაძლიერება, დანაშაულისა და სამართალდარღვევის პრევენცია.
2. რას საქმიანობს მართლწესრიგის ოფიცერი და რა არის მისი უშუალო ფუნქცია-მოვალეობები?
- მართლწესრიგის ოფიცრის საქმიანობის მთავარი მიზანი არის დანაშაულის პრევენცია, მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: დანაშაულისა და სამართალდარღვევის ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება; დანაშაულზე ან/და სამართალდარღვევაზე წასწრებისას, კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი ღონისძიებების განხორციელება; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება, ამასთან დაკავშირებით, შემაკავებელი ორდერების გამოცემა. შემაკავებელი და დამცავი ორდერების მონიტორინგი. სამეზობლო კონფლიქტებზე რეაგირება, მათი თავიდან აცილების მიზნით, შესაბამისი პრევენციული პროექტების/ინიციატივების შემუშავება და განხორციელება; ბავშვთა უმეთვალყურეოდ დატოვების და არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის პრევენციის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; დისკრიმინაციული ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით, ჩადენილი დანაშაულის პრევენციის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების გამოვლენა, ამ მიმართულებით, კანონით გათვალისწინებული ზომების მიღება. მართლწესრიგის ოფიცრის უფლება-მოვალეობებს დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებებით.
3. როგორია მართლწესრიგის ოფიცრის სამუშაო გრაფიკი?
- მართლწესრიგის ოფიცრის სამუშაო გრაფიკია: ორშაბათი-ხუთშაბათი - 10:00-19:00 პარასკევი - 10:00-17:00 შაბათი - 11:00-15:00
4. როგორ დავუკავშირდე მართლწესრიგის ოფიცერს?
- თქვენ შეგიძლიათ მართლწესრიგის ოფიცერს პირადად მიმართოთ მათ სამოქმედო სექტორზე, ქვეითად პატრულირების დროს ან შესაბამის განყოფილებაში. ასევე არსებობს ტელეფონზე და ინტერნეტის მეშვეობით დაკავშირების შესაძლებლობაც. მართლწესრიგის ოფიცრების საზოგადოებასთან დაახლოებისა და ინტენსიური კომუნიკაციის მიზნით, შეიქმნა Facebook-გვერდი (მართლწესრიგის ოფიცერი) და მიმდინარეობს ასევე ვებ-გვერდის (officer.ge) დახვეწა, სადაც განთავსებულია ცალკეული მართლწესრიგის ოფიცრების ინდივიდუალური პროფილები და ყველა მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს იპოვოს მის ტერიტორიაზე მომუშავე მართლწესრიგის ოფიცერი, დაუკავშირდეს მას და მიაწოდოს ინფორმაცია ნებისმიერი დანაშაულის ან სამართალდარღვევის შესახებ.

მართლწესრიგის ოფიცრობის მსურველთათვის

5. სად შემიძლია მოვიძიო ინფორმაცია მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანსიაზე?
- მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანსიებზე ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ hr.police.ge.
6. როგორია მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის პროცესი?
- თუ თქვენ გსურთ გახდეთ მართლწესრიგის ოფიცერი, ძირითადი (საკონკურსო) მოთხოვნაა უმაღლესი განათლება მიუხედავად, პროფესიისა. თუმცა, სასურველია იურიდიული განათლება, აგრეთვე, მართვის მოწმობის ფლობა და უცხო ენის ცოდნა. ამასთანავე, მართლწესრიგის ოფიცრის კანდიდატისთვის მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის და მედიაციის უნარები. შერჩევის პროცესი შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან, კერძოდ: განაცხადის ფორმის საფუძველზე შესაბამისი კანდიდატების გადარჩევა; უნარ-ჩვევების ტესტი/IQ ტესტირება; გასაუბრება; ფიზიკური მომზადებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება; მართლწესრიგის ოფიცრის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მსურველთა მოტივირების მიზნით ის კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გაივლიან შერჩევის ეტაპებს პოლიციის აკადემიაში სწავლის დაწყებამდე ინიშნებიან მართლწესრიგის ოფიცრის პოზიციაზე და სწავლის პროცესში იღებენ თანამდებობრივი სარგოს ნახევარს.
7. რა კრიტერიუმების მიხედვით ხდება მართლწესრიგის ოფიცრობის მსურველთა ფიზიკური მომზადების შემოწმება?
- მართლწესრიგის ოფიცრობის მსურველთა შემოწმება ხდება სხვადასხვა სახის ნორმატივების ჩაბარებით. კანდიდატის შეფასება მოხდება განსაზღვრული ქულების სისტემით. სირბილი - 100 მეტრის დისტანციის: • 18 წამში დაფარვა - 1 ქულა; • 17 წამში დაფარვა - 2 ქულა; • 16 წამში დაფარვა - 3 ქულა; • 15 წამში დაფარვა - 4 ქულა. სირბილი - 500 მეტრის დისტანციის: • 2 წუთში დაფარვა - 1 ქულა; • 1.55 წუთში დაფარვა - 2 ქულა; • 1.50 წუთში დაფარვა - 3 ქულა; • 1.45 წუთში დაფარვა - 4 ქულა. წოლბჯენში აზიდვა (რაოდენობა) (კაცი კანდიდატი): • 10 – 1 ქულა; • 15 – 2 ქულა; • 20 – 3 ქულა; • 25 – 4 ქულა. მუცლის პრესი (რაოდენობა): • 5 – 1 ქულა; • 10 – 2 ქულა; • 15 – 3 ქულა; • 20 – 4 ქულა ფიზიკური მომზადების ნორმატივები ჩაბარებულად ჩაითვლება, თუ კაცი კანდიდატი ოთხივე სახეობაში აჩვენებს დადებით შედეგს და ჯამში დააგროვებს არანაკლებ 5 ქულას, ხოლო ქალი კანდიდატი სამივე სახეობაში აჩვენებს დადებით შედეგს და ჯამში დააგროვებს არანაკლებ 4 ქულას.
8. როდის და რა ფორმით შევიტყობ ინფორმაციას ჩემს მიერ საკვალიფიკაციო ეტაპების გავლის შესახებ?
- საკონკურსო ეტაპის გავლის შემთხვევაში გაცნობებთ, კანდიდატთა შერჩევის პროცესის დასრულების შემდეგ, თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაციის მეშვეობით.
9. მოქმედებს თუ არა მართლწესრიგის ოფიცრად გახდომისათვის ასაკობრივი შეზღუდვა?
- მართლწესრიგის ოფიცრად გახდომა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ქმედუნარიან საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც გააჩნია უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.
10. მაქვს სრული ზოგადი განათლება, ამჟამად ვარ სტუდენტი, მართლწესრიგის ოფიცრის ვაკანსიაზე განცხადების გაკეთება შემიძლია?
- არა. აუცილებელია უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ან დიპლომის შესახებ ცნობის წარდგენა.
11. რა საბუთების ჩაბარებაა საჭირო მართლწესრიგის ოფიცრობის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად?
- მართლწესრიგის ოფიცრობის კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭიროა: • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის (დიპლომის) ასლი; • პირადობის მოწმობის ასლი.
12. ვებ. გვერდზე www.hr.police.ge, რა ფორმატით უნდა აიტვირთოს მოთხოვნილი დოკუმენტები?
- გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ ვებ. გვერდი www.hr.police.ge მოთხოვნილ დოკუმენტებს მხოლოდ იღებს JPG (.jpg) ფორმატის, ე.წ. სურათის სახით. სხვა ფორმატით არც ერთი დოკუმენტის წარმოდგენა ვერ ხდება სააპლიკაციო განაცხადში.
13. რამდენი ხანი გრძელდება მართლწესრიგის ოფიცრებისათვის პოლიციის აკადემიაში საბაზისო მომზადების კურსი?
- მართლწესრიგის ოფიცრებისათვის პოლიციის აკადემიაში საბაზისო მომზადების კურსი შეადგენს 24 კვირას (6 თვე).
14. რატომ არ შეიძლება ერთი და იმავე დანაყოფში წარადგინოს ერთზე მეტი განცხადება/აპლიკაცია კანდიდატმა?
- საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის N995 ბრძანების თანახმად, კანდიდატი უფლებამოსილია ერთი და იმავე დანაყოფში წარადგინოს მხოლოდ ერთი განცხადება/აპლიკაცია.
15. ვინ შეიძლება მივუთითოთ რეკომენდატორის ველში?
- რეკომენდატორის ველში უნდა მოხდეს მითითება პირის, რომელიც დაადასტურებს კანდიდატის პროფესიულ თუ საგანმანათლებლო უნარ-ჩვევებს, სასურველია რეკომენდატორად მითითებულ იქნას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინსიტროს თანამშრომელი.
16. როგორ გავიგებ გადავლახე თუ არა გასაუბრების ეტაპი?
- კანდიდატი, რომელიც გადალახავს გასაუბრების ეტაპს, შსს-ს შესაბამისი თანამშრომელი, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დაუკავშირდება მის მიერ სააპლიკაციო განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე.
17. ხდება თუ არა გამოგზავნილი აპლიკაციის ხელახლა ან წინასწარ გადახედვა კანდიდატის სურვილის შემთხვევაში?
- გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კანდიდატის მიერ შევსებული განაცხადი გაივლის ყველა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პროცედურებს, და არ არის საჭირო კანდიდატის დაკავშირება შსს-ს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან აპლიკაციის წინასწარ ან გამოგზავნის შემდგომ გადახედვის მოთხოვნით.